Katheters

Een poortkatheter, Hickman katheter en een PICC-katheter zijn katheters die geplaatst worden om medicatie rechtstreeks in een centraal bloedvat toe te dienen. Deze katheters worden gebruikt bij personen die herhaaldelijk en langdurig intraveneuze medicatie (vb. chemotherapie) nodig hebben.

Je kan steeds bij ons terecht voor het spoelen van jouw katheter, toedienen en afkoppelen van medicatie en de nodige verbandwissels.