Infuus- en pijnpompen

Infuus- en pijnpompen zorgen voor een continue toediening van medicatie waarbij de exacte dosis vooraf wordt ingesteld. Bij infuuspompen heeft dit als doel dat belangrijke medicatie zeer nauwkeurig wordt toegediend. Bij pijnpompen wordt op deze manier  voor een maximaal comfort bij de patiënt gezorgd. 

 

Wij zorgen voor een goede opvolging van:

  • Controle van de katheter of het insteekpunt
  • Opvolging van de inloopsnelheid en eventuele aanpassingen in overleg met jouw arts
  • Vervangen van medicatie
  • Het afkoppelen van de pomp
  • Observatie van mogelijke bijwerkingen 
  • Rapportage in het patiëntendossier