Infuustherapie

Intraveneuze medicatie is medicatie die rechtstreeks in de aderen wordt toegediend. Hiervoor dient een infuus geplaatst te worden, wat enige ervaring vereist. Wij garanderen een vlotte plaatsing van de katheter en staan in voor de toediening van de medicatie.