Blaassondage en blaasspoeling

Voor het plaatsen van een blaassonde kan je onze hulp inroepen. Het kan gaan om een éénmalige sondage, een verblijfssonde via de plasbuis of een suprapubische sonde (door de buikwand). Een goede opvolging en regelmatige verbandwissels zijn hierbij belangrijk om urineweginfecties te vermijden.

 

Bij langdurig gebruik van een verblijfs -of suprapubische sonde kan een sondewissel noodzakelijk zijn. In samenspraak met jouw behandelende arts wordt hiervoor het juiste tijdstip vastgelegd.

 

Op voorschrift van jouw arts kan je ook voor blaasspoelingen bij ons terecht. Hierbij wordt een vloeistof of medicatie via een sonde in de blaas aangebracht om deze vervolgens terug te laten aflopen.